Schoonebeek

‘Ontmoetingsverhalen Schoonebeek’ is een bijzondere manier om Schoonebeek en omgeving te ontdekken. Het is een mooie wandel- of fietsroute en tegelijkertijd een reeks verhalen van Schoonebeekers over plekken waar je langs komt.

d4

Kleurrijk vergrijzen mogelijk maken in Emmen.

Hoe houden we als gemeente, waar de vergrijzing al lang gaande is, onze ouderen betrokken, fit en vitaal? We kregen de kans om in 2017 en 2018 één van de tien leeftijdsvriendelijke gemeenten in Nederland te worden en mooie cultuurprojecten voor ouderen te ontwikkelen. Die kans hebben we met beide handen aangegrepen. Samen met onze partners uit de cultuur en zorg kwamen bijzondere culturele projecten tot stand. Van een Cultureel Dagje Uit voor mensen die veel zorg nodig hebben tot Artist in residence en Ontmoetingsverhalen, waarin actieve ouderen een grote rol hebben. In al deze projecten is cultuur op een positieve manier gekoppeld aan ‘positieve gezondheid’, een denkrichting die door de gemeente Emmen wordt omarmd. Meedoen aan cultuur geeft namelijk écht een toegevoegde waarde aan het leven en het welzijn van ouderen en draagt zo ook preventief bij aan lagere zorgkosten. De samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn is nog niet vanzelfsprekend, maar wat ons betreft wordt dat wel zo in het Emmen. Ook na 2018!

Robert Kleine — Wethouder Kunst en Cultuur

Mogelijk maken

De vraag vanuit de gemeente om een cultuurparticipatieproject te ontwikkelen waarin ouderen een actieve rol spelen, zette veel in gang bij De Kunstbeweging. De basisgedachte werd het optekenen van verhalen in verschillende wijken en dorpen in de gemeente Emmen. Deze verhalen worden met elkaar verbonden in een wandelroute. Het publiek kan de route en de verhalen ontdekken via smartphone en QR-codes. De verhalen zijn overigens niet alleen van ouderen, we betrekken ook andere generaties bij dit project.

Rineke Marwitz en Greetje Kuipers  — Directeur en projectleider De Kunstbeweging

Van pareltjes tot cultuur-collier

De Kunstbeweging vroeg kunstenares Ellen Kroeze mee te denken over het cultuurparticipatieproject Ontmoetings-verhalen. Een project met en voor ouderen en jongeren over hun leefomgeving. Wat maakt die wereld waarin zij leven zo bijzonder? Wat zijn de persoonlijke verhalen waarin hun wereld het decor vormde?

Ellen ging de uitdaging aan en samen met tekstschrijfster Elke Beekman koos ze voor Schoonebeek. Dáár moesten de verhalen vandaan komen. Met een oprecht luisterend oor belandden Ellen en Elke uiteindelijk in de haarvaten van persoonlijke Schoonebeker geschiedenissen.

Het project Ontmoetingsverhalen Schoonebeek begon zich af te tekenen. Nu zijn al die Schoonebeker verhalen als een parelsnoer aaneen geregen tot een bijzondere fiets- en wandelroute. Heel eigentijds met audiofragmenten te volgen op de mobiele telefoon. De route is ook berijdbaar voor bijvoorbeeld tweepersoonsfietsen of een huifkar. Creatief denkvermogen leidde zo tot een bijzonder cultuurproject door en voor ouderen!

Veel plezier met wandelen, lezen en luisteren!

Frans Meerhoff — Projectleider Emmen Leeftijdsvriendelijke Culturele Gemeente 2017-2018

Partners