Routepunt — 7

Klaassensweg - Het verhaal van de NAM

Als je op de Klaassensweg staat en om je heen kijkt, is de aanwezigheid van de NAM niet te missen. Na de ontdekking van het Schoonebeeker olieveld kwam de NAM in 1947 naar het dorp om de olie uit de grond te halen. Voor de aanleg van de boorlocaties huurde de NAM grond van de eigenaren.

Het concern was gul met allerlei vergoedingen, zoals snijschade en onttrekkingsschade. Snijschade kreeg je omdat er een hap uit je perceel was gesneden voor de boorlocatie. Onttrekkingsschade omdat je machinepark minder rendabel was op een kleiner perceel. Er werd wel eens gezegd dat deze jaarlijkse inkomsten een welkome aanvulling waren voor de instandhouding van sommige bedrijven.

Overal in het dorp legde de NAM wegen aan. Daardoor konden de boeren ineens van alle kanten gemakkelijker bij hun percelen komen. De NAM zorgde voor onderhoud van de wegen, de bermstrook en de afrastering. Ook het laatste, geasfalteerde stukje Westersebos (net voor de aansluiting op de Klaassensweg) is door de NAM aangelegd, inclusief de afrastering met betonpalen.

De NAM huurde de grond onder de wegen. Toen het eind van de oliewinning in zicht kwam, kocht de NAM al die grond op. Om de verkoop zo aantrekkelijk mogelijk te maken, kregen de eigenaren een koopsom plus een afkoopregeling van de huur aangeboden. Vervolgens werd alle grond voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de betreffende gemeente. Was dat niet zo gegaan, dan had de NAM alle wegen op moeten ruimen… en dat vond niemand een goed idee.

Sinds 2011 is de ´nieuwe NAM´ terug in Schoonebeek. Nieuwe technieken maken het alsnog mogelijk om de olie te winnen die nog in de grond zit.