Organisatie

De Kunstbeweging heeft het project Ontmoetingsverhalen ontwikkeld, gericht op cultuurparticipatie door ouderen.

De Kunstbeweging is een organisatie die uiteenlopende initiatieven in Emmen ondersteunt in het kader van kunst en cultuur. Zo ondersteunt De Kunstbeweging onder meer culturele initiatieven in de dorpen en wijken van Emmen, het amateurkunstveld en activiteiten in het basis en voortgezet onderwijs. Wil je  benieuwd naar een van onze andere projecten? Bezoek de website, of volg ons via social media.

Met het programma Lang Leve Kunst worden steden en dorpen de komende jaren aangemoedigd om ouderen meer te betrekken bij kunst- en cultuuractiviteiten bij hen in de buurt. Dit is de gedachte van waaruit project WijSzijn is ontstaan. Vijf Nederlandse gemeenten nemen deel aan het tweejarige traject. De tweede ronde van het Lang Leve Kunst programma mag daarbij worden ingevuld door initiatiefnemers in de gemeente Emmen. Zorggroep Treant, Kunst en Cultuur Drenthe, Sedna en De Kunstbeweging zetten zich daarom door middel van verschillende projecten in om deze doelstelling in Emmen te verwezenlijken.